е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-1 / 4.12.2014 г.

"Доставка на газьол за отопление за нуждите на бюджетните звена на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 8.12.2014 г.

Публикувано на: 08.12.2014 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 642/08.12.2014
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 5.1.2015 г.

Публикувано на: 05.01.2015 г.
Коментар: Борсов договор № 890/23.12.2014
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор.pdf 30.7.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3 / 13.1.2016 г.

Публикувано на: 13.01.2016 г.
Коментар: Договор№20-130/2014
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дост.на газьол.xlsx 30.7.2021 г.

фактура № 4 / 4.11.2016 г.

Публикувано на: 04.11.2016 г.
Коментар: договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дост.на газьол-оп-1-04,12,2014.xlsx 30.7.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 5 / 5.1.2017 г.

Публикувано на: 05.01.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор изх. № РД 2400 - 5/05.01.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор.pdf 30.7.2021 г.