е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-5 / 4.4.2016 г.

Открита процедура с предмет:"Избор на изпълнител за извършване на СМР за въвеждане на мерки за енергиина ефективност в изпълнение на проект "Повишаване на енергиината ефективност в сгради от важно социално значение в община Дупница""

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334373733
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 OP5.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 DVORNA GAZOPRENOSNA MREJA.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PB.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EL.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 MBAL.OVKH2.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 MBAL.OVKH1.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 MBAL.GAZOSNABDIAVANE.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 MBAL.DVORNA.GAZOPRENOSNA2.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ArhitekturaMBAL2.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 ArhitekturaMBAL1.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TaushanicaRS.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TaushanicaPUSO.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TaushanicaPB.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TaushanicaOVKH2.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TaushanicaGAZ.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TaushanicaEL.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 NEOFIT RILSKI.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 KLIMENT OHRIDSKI.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 KIRIL I METODII.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 HRISTO BOTEV.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 EVLOGI GEORGIEV.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 MBAL.Drugi.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 TaushanicaOVKH1.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PUSO.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PBZ.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PAISII HILENDARSKI.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 PROLET.rar 21.1.2021 г.

Документация за участие № / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Коментар: Приложение към документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Taushanica.Investitionen proekt.pdf 21.1.2021 г.

Решение за откриване № 8/04,04,2016 / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP5resh.pdf 21.1.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-5(1) / 4.4.2016 г.

Публикувано на: 04.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OP5obqwlpdf.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-35 / 19.4.2016 г.

Публикувано на: 19.04.2016 г.
Коментар: Отговор на въпрос
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) отговор.на.запитване.поОП5.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-38 / 25.4.2016 г.

Публикувано на: 25.04.2016 г.
Коментар: Отговор на въпрос
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otg.1.pdf 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 91-00-39 / 25.4.2016 г.

Публикувано на: 25.04.2016 г.
Коментар: Отговор на въпрос
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) otg. 2.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 11.5.2016 г.

Публикувано на: 11.05.2016 г.
Коментар: Протокол 1 ОП-5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОП5протокол1.pdf 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценовите оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение норвежка ОП5.pdf 21.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 3.6.2016 г.

Публикувано на: 03.06.2016 г.
Коментар: Решение за класиране и определяне на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 3.6.2016 г.

Публикувано на: 03.06.2016 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Copy of Протокол 3(1).pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 6.6.2016 г.

Публикувано на: 06.06.2016 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ 2 ОП5 .pdf 21.1.2021 г.

Гаранции № / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Коментар: Информация за освобождаване на гаранции за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00366.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: Договор за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00734.pdf 21.1.2021 г.

Информация за сключен договор № / 29.7.2016 г.

Публикувано на: 29.07.2016 г.
Коментар: Информация за сключен договор към АОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_01713.pdf 21.1.2021 г.