е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-5 / 29.5.2017 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДВХД - с. Славянци, ДВХ - с. Лозарево, ДСП - гр. Сунгурларе и детските заведения на територията на община Сунгурларе

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 31.5.2017 г.

Публикувано на: 31.05.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор храни.doc 25.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 31.5.2017 г.

Публикувано на: 31.05.2017 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци храни Сунгурларе.docx 25.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 31.5.2017 г.

Публикувано на: 31.05.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dostavka hrani-2017.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 31.5.2017 г.

Публикувано на: 31.05.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie hrani-2017.pdf 25.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 31.5.2017 г.

Публикувано на: 31.05.2017 г.
Коментар: Решение за откриване на процедурата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshnie hrani-2017.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 18.7.2017 г.

Публикувано на: 18.07.2017 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) П-Л №1-ХРАНИ.doc 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) П-Л № 2-ХРАНИ 2017.doc 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 27.7.2017 г.

Публикувано на: 27.07.2017 г.
Коментар: Съобщение за публично заседание по отваряне на Плик "Предлагана цена"
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) suobshtenie.png 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 2.8.2017 г.

Публикувано на: 02.08.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Rehenie hrani.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 2.8.2017 г.

Публикувано на: 02.08.2017 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3 hrani.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 23.3.2018 г.

Публикувано на: 23.03.2018 г.
Коментар: Договор № 399 от 25.08.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 23.3.2018 г.

Публикувано на: 23.03.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) OBQVL.vyzl.p.pdf 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 13.11.2018 г.

Публикувано на: 13.11.2018 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключил договор.pdf 25.1.2021 г.