е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-52 / 8.6.2018 г.

"Изработване на инвестиционен проект във фаза "Технически проект", въз основа на одобрен Идеен проект "Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 3123- /III -304,Трънчовица-Новачане/-Бацова Махала - Граница общ. (Никопол-Плевен) -Славяново /PVN 2145/" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, за реализацията на проект: I-TEN: IMPROVED TERTIARY NODES TURNU MAGURELE - NIKOPOLE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AREA IN A BETTER CONNECTION WITH TEN-T INFRASTRUCTURE" ("I-TEN: ПОДОБРЕНИ ТРЕТОСТЕПЕННИ ВЪЗЛИ ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ - НИКОПОЛ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РАЙОНА, В ПО-ДОБРА ВРЪЗКА С TEN-T ИНФРАСТРУКТУРА"), по Програма INTERREG VA Румъния - България и сключен Договор за безвъзмездна помощ от ЕФРР №70577/24.05.2017г."

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № 12-52 / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана проектиране пътфинал.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 12-52 / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.rar 22.1.2021 г.

Решения за откриване № 12-52 / 8.6.2018 г.

Публикувано на: 08.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АОП РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА.pdf 22.1.2021 г.

Протокол на комисия № 12-52 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ №1 ОТ 25.06.18 Г..pdf 22.1.2021 г.

Доклад на комисията № 12-52 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад- тгс.pdf 22.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № 12-52 / 28.6.2018 г.

Публикувано на: 28.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) решение за класиране тгс.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-52 / 11.7.2018 г.

Публикувано на: 11.07.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор сет_001.pdf 22.1.2021 г.