е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-120 / 5.7.2019 г.

"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства) за обект: Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на улица "Възрожденска"- гр. Ивайловград от о.т. 28 до о.т. 34"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 2 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №1 -Техническа спецификация.pdf 20.6.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.7.2019 г.

Публикувано на: 05.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 6 / 20.8.2019 г.

Публикувано на: 20.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление цени водопровод.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 7 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 20.6.2021 г.

Протокол № 8 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2.pdf 20.6.2021 г.

Доклад № 9 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 20.6.2021 г.

Решение за класиране № 10 / 29.8.2019 г.

Публикувано на: 29.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор възрожденска.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 12 / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за скл. договор.pdf 20.6.2021 г.

Обявление № 13 / 14.4.2020 г.

Публикувано на: 14.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация.pdf 20.6.2021 г.