е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-16 / 23.4.2020 г.

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ с предмет: "Избор на външни експерти към екипа за управление на проект "Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м. "Злево""

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Покана за участие № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: Покана за представяне на индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация експерти.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 23.4.2020 г.

Публикувано на: 23.04.2020 г.
Коментар: Оферта - Образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Оферта за пазарна консултация (1) (1).docx 21.1.2021 г.

Други документи № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта1.pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Индикативна оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) оферта 1.1..pdf 21.1.2021 г.

Други документи № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.docx 21.1.2021 г.