е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-3 / 5.3.2020 г.

"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.5.2021 г.
Файлове актуални към: 18.5.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 10.3.2020 г.

Публикувано на: 10.03.2020 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 171/10.03.2020г. за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 18.5.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 10.3.2020 г.

Публикувано на: 10.03.2020 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 193/10.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.PDF 18.5.2021 г.

Документация за участие № 3. / 10.3.2020 г.

Публикувано на: 10.03.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 18.5.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4. / 22.4.2020 г.

Публикувано на: 22.04.2020 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед РД 07 00 -244/01.04.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.5.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 5. / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Коментар: Съобщение изх. № РД 9100 - 32/11.05.2020г. за отваряне и оповестяване на ценовите предложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 6. / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 18.5.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 7. / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3.pdf 18.5.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 8. / 1.6.2020 г.

Публикувано на: 01.06.2020 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 442/01.06.2020г. за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение изпълнител.pdf 18.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 9. / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Договор рег. № 20- 115/29.06.2020г. и приложенията към него (техническа спецификация; техническо предложение; ценово предложение)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения към него.pdf 18.5.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 10. / 29.6.2020 г.

Публикувано на: 29.06.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 435/29.06.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 18.5.2021 г.