е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-3 / 5.3.2020 г.

"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 8.4.2020 г.
Файлове актуални към: 8.4.2020 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 10.3.2020 г.

Публикувано на: 10.03.2020 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 171/10.03.2020г. за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване.pdf 8.4.2020 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 10.3.2020 г.

Публикувано на: 10.03.2020 г.
Коментар: Обявление за поръчка изх. № РД 2400 - 193/10.03.2020г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.PDF 8.4.2020 г.

Документация за участие № 3. / 10.3.2020 г.

Публикувано на: 10.03.2020 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 8.4.2020 г.