е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-19 / 9.12.2015 г.

“ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО“

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Решение № 1 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РЕШЕНИЕ.pdf 19.5.2021 г.

Обявление № 2 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБЯВЛЕНИЕ.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКУМЕНТАЦИЯ-ИНЖЕНЕРИНГ БОЛЯРОВО-nova (1).docx 19.5.2021 г.

Други документи № 4 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Архитектурно заснемане - Граничарска 1.zip 19.5.2021 г.

Други документи № 5 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Доклад от ЕЕ, сертификат и резюме - Граничарска 1.zip 19.5.2021 г.

Други документи № 6 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Доклад от ТО и технически паспорт - Граничарска 1.zip 19.5.2021 г.

Други документи № 7 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Архитектурно заснемане - Граничарска 15.zip 19.5.2021 г.

Други документи № 8 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Доклад за обследване на ЕЕ, резюме и сертификат - Граничарска 15.zip 19.5.2021 г.

Други документи № 9 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Доклад от ТО и технически паспорт - Граничарска 15.zip 19.5.2021 г.

Други документи № 10 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Архитектурно заснемане - 9ти Септември.zip 19.5.2021 г.

Други документи № 11 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Доклад за ЕЕ, резюме и сертификат - 9ти Септември.zip 19.5.2021 г.

Други документи № 12 / 9.12.2015 г.

Публикувано на: 09.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Доклад за ТО и технически паспорт - 9ти Септември.zip 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 13 / 5.1.2016 г.

Публикувано на: 05.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за промяна на банковата сметка.pdf 19.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 14 / 15.1.2016 г.

Публикувано на: 15.01.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) РАЗЯСНЕНИЕ.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 15 / 15.2.2016 г.

Публикувано на: 15.02.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 16 / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценови оферти.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 17 / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2.pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 18 / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3.pdf 19.5.2021 г.

Решение за класиране на участници № 19 / 11.4.2016 г.

Публикувано на: 11.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 19.5.2021 г.

Гаранции № 20 / 4.5.2016 г.

Публикувано на: 04.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции 04.05.2016г..doc 19.5.2021 г.

Гаранции № 21 / 5.5.2016 г.

Публикувано на: 05.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции 05.05.2016г..doc 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 22 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №55 от дата 17.05.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 23 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №1 към договор № 55.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 24 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №2 към Договор №55.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 25 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №3, 6 и 7 към договор №55.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 26 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №4 и 5 към договор №55.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 27 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №56 от дата 17.05.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 28 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение № 1 къв договор №56.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 29 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение № 2 към договор №56.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 30 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №3, 6 и 7 към договор №56.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 31 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №4 и 5 към договор №56.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 32 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №57 от дата 17.05.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 33 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №1 към договор № 57.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 34 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №2 към договор №57.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 35 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №3, 6 и 7 към договор №57.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 36 / 17.5.2016 г.

Публикувано на: 17.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложение №4 и 5 към договор №57.pdf 19.5.2021 г.

Гаранции № 37 / 19.5.2016 г.

Публикувано на: 19.05.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции 19.05.2016г..doc 19.5.2021 г.

Гаранции № 38 / 9.6.2016 г.

Публикувано на: 09.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции 09.06.2016г..doc 19.5.2021 г.

Гаранции № 39 / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възстановени гаранции 10.06.2016г..doc 19.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 40 / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор №56 от дата 17.05.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 41 / 10.3.2017 г.

Публикувано на: 10.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор №57 от дата 17.05.2016г..pdf 19.5.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 42 / 30.3.2017 г.

Публикувано на: 30.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор №55 от дата 17.05.2016г..pdf 19.5.2021 г.