е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-10 / 18.11.2014 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, свързани с управление, мониторинг и подаване на заявки за плащане по проект: "Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица Община Бяла Слатина, Област Враца", по Договор № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, свързани с управление, мониторинг и подаване на заявки за плащане по проект: "Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица Община Бяла Слатина, Област Враца", по Договор № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 9.12.2014 г.

Публикувано на: 09.12.2014 г.
Коментар: протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1.pdf 19.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 14.1.2015 г.

Публикувано на: 14.01.2015 г.
Коментар: Отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Otvarqne na cenovi oferti-konsultirane.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 29.1.2015 г.

Публикувано на: 29.01.2015 г.
Коментар: протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol2.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 29.1.2015 г.

Публикувано на: 29.01.2015 г.
Коментар: протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol3.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 29.1.2015 г.

Публикувано на: 29.01.2015 г.
Коментар: протокол 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol4.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 6 / 29.1.2015 г.

Публикувано на: 29.01.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izbor na izpulnitel.pdf 19.5.2021 г.

Гаранции № 7 / 13.2.2015 г.

Публикувано на: 13.02.2015 г.
Коментар: Освобождаване на гаранции за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Освобождаване на гаранции за участие.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 12.6.2015 г.

Публикувано на: 12.06.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - Konsult uslugi i monitoring vod mreja sela.pdf 19.5.2021 г.

Гаранции № 9 / 17.6.2015 г.

Публикувано на: 17.06.2015 г.
Коментар: Гаранции
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Monitoring - garancii.pdf 19.5.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 10 / 30.9.2015 г.

Публикувано на: 30.09.2015 г.
Коментар: плащане за м. Септември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ЗАВЪР 321.xls 19.5.2021 г.