е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-15 / 8.4.2019 г.

Пазарна консултация с предмет: "Изработка и доставка на вертикална сигнализация и полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на община Дупница" по две обособени позиции.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska specifikaciq.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Образец Оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец_оферта.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № 91-00-78 / 8.4.2019 г.

Публикувано на: 08.04.2019 г.
Коментар: Покана до заинтересованите лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 19.4.2019 г.

Публикувано на: 19.04.2019 г.
Коментар: Становище
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Становище.pdf 18.1.2021 г.