е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Брусарци

Публична покана ЗОП-ПП-10 / 6.10.2015 г.

"Изграждане покрит стомано-бетонов канал Ф800 в с. Смирненски от ОК.52 до ОК.53"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 5.1.2021 г.
Файлове актуални към: 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-10 / 2 / 6.10.2015 г.

Публикувано на: 06.10.2015 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация ПП - Отводнителен канал Смирненски.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-10 / 3 / 6.10.2015 г.

Публикувано на: 06.10.2015 г.
Коментар: Тех. спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Тех. спецификация ПП - Отводнителен канал Смирненски.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-10 / 4 / 6.10.2015 г.

Публикувано на: 06.10.2015 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ОБРАЗЦИ ПП - Отводнителен канал Смирненски.doc 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-10 / 5 / 6.10.2015 г.

Публикувано на: 06.10.2015 г.
Коментар: КСС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 4 - Отводнителен канал Смирненски - КС.xls 5.1.2021 г.

Документация за участие № ЗОП-ПП-10 / ПП-11-64 / 1 / 6.10.2015 г.

Публикувано на: 06.10.2015 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) АОП ПП - Отводнителен канал Смирненски.pdf 5.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № ЗОП-ПП-10 / 6 / 20.10.2015 г.

Публикувано на: 20.10.2015 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол ПП-Отводнителен канал Смирненски.pdf 5.1.2021 г.

Договори за изпълнение № ЗОП-ПП-10 / 7 / 28.10.2015 г.

Публикувано на: 28.10.2015 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отводнителен канал Смирненски Договор.pdf 5.1.2021 г.