е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сунгурларе

Обществена поръчка ОП-7 / 25.8.2017 г.

Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.1.2021 г.
Файлове актуални към: 21.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Обява за обществена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява по чл.20, ал.3.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Информация за обявата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инф. за обява в АОП- обява по чл.20, ал.3.pdf 21.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Допълнителна информация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ремонт сгради-ЧЛ.20,АЛ.3 ЗОП.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Предложение за изпълнение на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Предложение за изпълнение на поръчката.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 6 / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор.docx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 7 / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: КСС кметство с. Вълчин
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС-ВЪЛЧИН.xls 21.1.2021 г.

Документация за участие № 8 / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: КСС кметство с. Грозден
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС-Кметство Грозден.xlsx 21.1.2021 г.

Документация за участие № 9 / 25.8.2017 г.

Публикувано на: 25.08.2017 г.
Коментар: КСС ЦДГ с. Манолич
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) КСС-МАНОЛИЧ.xls 21.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 10 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Коментар: Отговор на запитване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 001.jpg 21.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 11 / 20.9.2017 г.

Публикувано на: 20.09.2017 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията по избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol rem sgradi.pdf 21.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 22.3.2018 г.

Публикувано на: 22.03.2018 г.
Коментар: Договор № 421 от 05.10.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor.pdf 21.1.2021 г.