е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бургас

ОП-1 / 21.3.2015 г.

Тестова на системата

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 3.7.2016 г.
Файлове актуални към:

Разяснения по документацията за участие № 5556 / 18.3.2015 г.

Публикувано на: 18.03.2015 г.

Документация за участие № 1 / 23.3.2015 г.

Публикувано на: 23.03.2015 г.