е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-30 / 25.7.2016 г.

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП Ивайловград и на Община Ивайловград по две обособени позиции" ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1 - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП Ивайловград"; Обособена позиция 2 - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Ивайловград, в изпълнение на Операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд", чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на топъл обяд-2016" на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. "

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dokumentacia.rar 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 25.7.2016 г.

Публикувано на: 25.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqva hrani.doc 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 3 / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqva za udyljavane na sroka.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 4 / 16.9.2016 г.

Публикувано на: 16.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 3.10.2016 г.

Публикувано на: 03.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor D-142.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 3.10.2016 г.

Публикувано на: 03.10.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor D-143.pdf 18.1.2021 г.