е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-107 / 27.5.2020 г.

Открита процедура:"Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП № / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stanovishte.pdf 26.1.2021 г.

Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП № / 18.6.2020 г.

Публикувано на: 18.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Stanovishte 2.pdf 26.1.2021 г.