е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка Д-9 / 15.11.2016 г.

"Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане, съгласно Договор за съвместна дейност между Фонд "Социална закрила" и Община Лом в изпълнение на Проект "Кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 7.11.2016 г.

Публикувано на: 07.11.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 24.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 2 / 11.12.2017 г.

Публикувано на: 11.12.2017 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_203.pdf 24.1.2021 г.