е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-14 / 13.4.2016 г.

Публична покана №6/13.04.2016г. "Извършване на СМР/СРР на ОБЕКТ: "Вътрешно преустройство на съществуваща, самостоятелна сграда, част от МБАЛ", находящ се на ул."Захари Стоянов"№1 в гр.Бяла Слатина" ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Процедура Бяла Слатина-0.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 20.4.2016 г.

Публикувано на: 20.04.2016 г.
Коментар: Съобщение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) писмо за промяна дата и час на офертите СМР МБАЛ.doc 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 27.4.2016 г.

Публикувано на: 27.04.2016 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол смр мбал.doc 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 22.6.2016 г.

Публикувано на: 22.06.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СМР МБАЛ.pdf 20.6.2021 г.