е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО4-2018 / 27.4.2018 г.

"Събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на община Белослав до съоръжение/ инсталация за третиране"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 26.4.2018 г.

Публикувано на: 26.04.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация/27.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx 18.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 27.4.2018 г.

Публикувано на: 27.04.2018 г.
Коментар: Обява/27.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) обява.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.4.2018 г.

Публикувано на: 27.04.2018 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Сметосъбиране 1.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.4.2018 г.

Публикувано на: 27.04.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП/27.04.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП (3).doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.4.2018 г.

Публикувано на: 27.04.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проект на договор.doc 18.1.2021 г.

Заповед № / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Заповед за удължаване срока за депозиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved_udyvawane_srok.pdf 18.1.2021 г.

Заповед № / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Коментар: Заповед за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved_klasirane.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Коментар: Доклад от Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokad na komisiq.pdf 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 15.5.2018 г.

Публикувано на: 15.05.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от 14.05.2018 г. (прикл. на 15.05.2018 г.)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 1 ot 14.05.2018 - 15.05.2018.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.6.2018 г.

Публикувано на: 22.06.2018 г.
Коментар: Договор/22.06.2018
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор_otpadyci.pdf 18.1.2021 г.