е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-16 / 22.4.2015 г.

00384-2015-0008/22.04.2015 "Изработване на проект за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство) и ППП (пакетно повдигани плочи) и упражняване на авторски надзор, в шест самостоятелно обособени позиции:" "Обособена позиция №1 - ЖК "Калоян - 3" (ЕПЖС), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Калоян" бл. 3" РЗП 6796 кв.м. "Обособена позиция №2 - ЖБ (ЕПЖС) "Сребреня" №2, гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ж.к. "Сребреня" бл. 2, РЗП 3708 кв.м. "Обособена позиция №3 - ЖК "Подем" бл. 2 (ЕПЖС), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8А блок "Подем" 2, РЗП 3748 кв.м. "Обособена позиция №4 - ЖК "Пионер" (ППП) гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Търнавска" № 41, РЗП 3240 кв.м. "Обособена позиция №5 - ЖК "Подем" бл. 3 - Гарант (ЕПЖС), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Крайбрежна" № 8Б блок "Подем" 3, РЗП 3591 кв.м. "Обособена позиция №6 - ЖК "Сладница" бл. 3 (ППП), гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина, област Враца, ул. "Васил Левски" № 9, Ж.К. "Сладница" бл. 3, вх.А, РЗП 3136 кв.м.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.6.2021 г.
Файлове актуални към: 20.6.2021 г.

Документация за участие № 1 / 22.4.2015 г.

Публикувано на: 22.04.2015 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Doc.proektirane.rar 20.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 27.5.2015 г.

Публикувано на: 27.05.2015 г.
Коментар: Покана за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) cenovi-proektirane.pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 4.6.2015 г.

Публикувано на: 04.06.2015 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1-pr..pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 4.6.2015 г.

Публикувано на: 04.06.2015 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 2-pr..pdf 20.6.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 4.6.2015 г.

Публикувано на: 04.06.2015 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 3-pr..pdf 20.6.2021 г.

Други документи № 6 / 4.6.2015 г.

Публикувано на: 04.06.2015 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie - pr..pdf 20.6.2021 г.

Гаранции № 13 / 22.7.2015 г.

Публикувано на: 22.07.2015 г.
Коментар: Гаранции участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garanciq uchastie - Mnogofamilni sgradi.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 11.8.2015 г.

Публикувано на: 11.08.2015 г.
Коментар: Договор за ОП1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - Sanirane - OP1.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 11.8.2015 г.

Публикувано на: 11.08.2015 г.
Коментар: Договор за ОП2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - Sanirane - OP2.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 9 / 11.8.2015 г.

Публикувано на: 11.08.2015 г.
Коментар: Договор за ОП3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - Sanirane - OP3.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 11.8.2015 г.

Публикувано на: 11.08.2015 г.
Коментар: Договор за ОП4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - Sanirane - OP4.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 11 / 11.8.2015 г.

Публикувано на: 11.08.2015 г.
Коментар: Договор за ОП5
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - Sanirane - OP5.pdf 20.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 11.8.2015 г.

Публикувано на: 11.08.2015 г.
Коментар: Договор за ОП6
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor - Sanirane - OP6.pdf 20.6.2021 г.

Гаранции № 14 / 12.1.2016 г.

Публикувано на: 12.01.2016 г.
Коментар: Гаранции изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Garancii izpulnenie - Mnogofamilni sgradi.pdf 20.6.2021 г.