е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-2 / 5.1.2018 г.

"Абонаментно извънгаранционно и гаранционно сервизно обслужване на внедрен специализиран софтуер на Община Лом, включващ програмни продукти - Офис Лом - документно оборотна система, Общински имоти, Наеми, Каса, Търговия, Общински вземания, Наказателни постановления, PKI, ГИС, WEB Офис - Кметства, WEB административни регистри, WEB услуги, WEB Разширена деловодна справка, Връзка със СЕМКО, Обществени поръчки, Контрол, Комуникатор, Профил на купувача, Местни данъци и такси, Уеб портал", ‚Е-връчване" и "REGIX"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Други документи № 1 / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Заповед
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) zapoved.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Покана до определени лица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) POKANA.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.1.2018 г.

Публикувано на: 05.01.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_priloj_pokana.docx 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 15.1.2018 г.

Публикувано на: 15.01.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) utvarden-protokol-U_2.pdf 30.7.2021 г.