е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Болярово

Обществена поръчка ОП-5 / 23.8.2019 г.

"Изпълнение на строителен надзор при изграждане на обект: "Мултифункционално спортно игрище, УПИ - XXI, кв. 21, гр. Болярово, общ. Болярово"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП № 1 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП.pdf 19.5.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 2 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана в ПК обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци, sybirane na oferti s obqva, SN, Bolqrovo_Sport.doc 19.5.2021 г.

Техническа спецификация № 4 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie № 1 - Техническа спецификация_Nadzor_Bolqrovo_SPORT.doc 19.5.2021 г.

Образци на документи № 5 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie № 3 - Проект на договор, SN, Bolqrovo, SPORT.doc 19.5.2021 г.

Документация за участие № 6 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie № 2 - Методика за оценка, SN, Bolqrovo, SPORT.doc 19.5.2021 г.

Технически проект № 7 / 23.8.2019 г.

Публикувано на: 23.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект.rar 19.5.2021 г.

Инф. за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване № 8 / 2.9.2019 г.

Публикувано на: 02.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за публикувана в профила на купувача обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване , публикувана на 02.09.2019г..pdf 19.5.2021 г.

Протокол от работата на комисията № 9 / 2.12.2019 г.

Публикувано на: 02.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 19.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 10 / 20.1.2020 г.

Публикувано на: 20.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОГОВОР 74.pdf 19.5.2021 г.