е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП-71 / 26.3.2018 г.

"Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор по време на строителството по пет обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация № 3 /

Коментар: 3. Dokumentacia
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация.pdf 22.1.2021 г.

ЕЕДОП № 5 /

Коментар: 5. еЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) espd-request.xml 22.1.2021 г.

Решение № 1. /

Коментар: 1. Rehenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 22.1.2021 г.

Образци № 4. /

Коментар: 4. Obrazci
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci proektirane .docx 22.1.2021 г.

ЕЕДОП № 6. /

Коментар: 6. еЕЕДОП.pdf
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) EEDOP 2.pdf 22.1.2021 г.

Други документи № 7. /

Коментар: 7. Ukazanya
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazanya eEEDOP.docx 22.1.2021 г.

Разяснения по условията на процедурата № 8. /

Коментар: 8. Разяснение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение.pdf 22.1.2021 г.

Решение № 9. /

Коментар: 9. Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване1.jpg 22.1.2021 г.

Обявление за поръчка № 2.. /

Коментар: 2. Obyavlenie
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 22.1.2021 г.