е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-10 / 13.4.2016 г.

Доставка на хранителни продукти за реализиране на дейността на Домашен социален патронаж и диетично столово хранене на територията на Община Дупница по шест обособени позиции

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333335383030
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация храни Дупница 2016-корекции.doc 7.5.2021 г.

Решение за откриване № 15 / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) op-10resh.pdf 7.5.2021 г.

Обявление за ОП № ОП-10(1) / 13.4.2016 г.

Публикувано на: 13.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) op10obqwl.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 12.7.2016 г.

Публикувано на: 12.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) KMBT_215_00365.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 4.8.2016 г.

Публикувано на: 04.08.2016 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.pdf 7.5.2021 г.

Решение за прекратяване № 27 / 15.8.2016 г.

Публикувано на: 15.08.2016 г.
Коментар: Решение за прекратяване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.prekr.hrani.pdf 7.5.2021 г.