е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-15 / 9.11.2015 г.

"Доставка на газьол за отопление за нуждите на бюджетните звена на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 1.12.2015 г.

Публикувано на: 01.12.2015 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 623 от 01.12.2015 г. за откриване на процедура по чл. 90, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки (Уникален номер в Регистъра на АОП 00541 - 2015 - 0012)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение гориво за отопление.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 2 / 1.12.2015 г.

Публикувано на: 01.12.2015 г.
Коментар: Поръчка - спецификация № ПС - 2/01.12.2015 г. към договор за борсово представителство №20 - 175/01.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Поръчка -спецификация.pdf 30.7.2021 г.

Договор № 3 / 1.12.2015 г.

Публикувано на: 01.12.2015 г.
Коментар: Договор за борсово представителство № 20 - 175/ 01.12.2015г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за борсово представителство.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 21.12.2015 г.

Публикувано на: 21.12.2015 г.
Коментар: Борсов договор № 686 от 17.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Борсов договор № 686.pdf 30.7.2021 г.

Информация за сключен договор № 5 / 22.12.2015 г.

Публикувано на: 22.12.2015 г.
Коментар: Информация за сключен Борсов договор № 686 от 17.12.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация договор.PDF 30.7.2021 г.

фактура № / 9.11.2016 г.

Публикувано на: 09.11.2016 г.
Коментар: ф-ри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 20-175-2016-Дост.на газьол-Сакса.xlsx 30.7.2021 г.

Информация за изпълнен договор № 6 / 13.4.2017 г.

Публикувано на: 13.04.2017 г.
Коментар: Информация за изпълнен договор изх. № 2400 - 174/13.04.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор.pdf 30.7.2021 г.