е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-23 / 13.7.2018 г.

"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-1.029-0003 "Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Дупница", финансиран по ОПРР 2014-2020 по обособени позиции"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Указания
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazaniq Uchastnici-dostavka.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehnicheska specifikaciq - dostavka.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci - dostavka.doc 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request.zip 16.1.2021 г.

Решение за откриване № 40/13.07.2018 г. / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie - dostavka.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-133/1/ 13.07.2018 г. / 13.7.2018 г.

Публикувано на: 13.07.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie - dost.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol_obr.dostavka._cor.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 57 / 3.10.2018 г.

Публикувано на: 03.10.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie 57 ot 03.10.2018 g_cor..pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 5.10.2018 г.

Публикувано на: 05.10.2018 г.
Коментар: Съобщение до "Лидер Конструкт"ЕООД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ЛИДЕР КОНСТРУКТ.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Обособена позиция 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Позиция 1.rar 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Обособена позиция 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Позиция 2.rar 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Обособена позиция 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Позиция 3.rar 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 22.11.2018 г.

Публикувано на: 22.11.2018 г.
Коментар: Обособена позиция 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Позиция 4.rar 16.1.2021 г.