е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Никопол

Обществена поръчка 12-87 / 10.11.2016 г.

"Извършване на независим финансов одит на договор № BG16RFOP001-2.001-0097-C01/10.09.2016 г. с Управляващия орган на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-2.001 - "Енергийна ефективност в периферните райони" по приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. за реализация на проектно предложение № BG16RFOP001-2.001-0097 "Региони в растеж обновява Общинска администрация Никопол"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 21.6.2021 г.
Файлове актуални към: 21.6.2021 г.

Договори за изпълнение № 12-87 /

Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор одит община.rar 21.6.2021 г.

Обява по чл20, ал.3 от ЗОП № 12-87 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява одит.pdf 21.6.2021 г.

Документация за участие № 12-87 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 21.6.2021 г.

Образци № 12-87 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 21.6.2021 г.

Информация за публикувана обява № 12-87 / 10.11.2016 г.

Публикувано на: 10.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ID 9058431.pdf 21.6.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 12-87 / 18.11.2016 г.

Публикувано на: 18.11.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация удължаване на срок РР обновява Общинска администрация.pdf 21.6.2021 г.

Протокол на комисия № 12-87 / 5.1.2017 г.

Публикувано на: 05.01.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокл на комисията одит община.pdf 21.6.2021 г.