е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-18 / 15.9.2017 г.

00384-2017-0011 "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2017/2018 г. по две обособени позиции: Обособена позиция №1 - Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км. четвъртокласна пътна мрежа; Обособена позиция №2 - Снегопочистване на вътрешна улична мрежа на села от община Бяла Слатина, а именно: с. Алтимир, с. Бъркачево, с. Бърдарски геран, с. Враняк, с. Галиче, с. Габаре, с. Драшан, с. Комарево, с. Соколаре, с. Тлачене, с.Търнава и с. Търнак"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.9.2020 г.
Файлове актуални към: 24.9.2020 г.