е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-18 / 15.9.2017 г.

00384-2017-0011 "Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа, разположена на територията на Община Бяла Слатина за зимен сезон 2017/2018 г. по две обособени позиции: Обособена позиция №1 - Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на 53,08 км. четвъртокласна пътна мрежа; Обособена позиция №2 - Снегопочистване на вътрешна улична мрежа на села от община Бяла Слатина, а именно: с. Алтимир, с. Бъркачево, с. Бърдарски геран, с. Враняк, с. Галиче, с. Габаре, с. Драшан, с. Комарево, с. Соколаре, с. Тлачене, с.Търнава и с. Търнак"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.9.2021 г.
Файлове актуални към: 17.9.2021 г.

Документация за участие № 1 / 18.9.2017 г.

Публикувано на: 18.09.2017 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.rar 17.9.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 11.10.2017 г.

Публикувано на: 11.10.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови оферти.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 16.10.2017 г.

Публикувано на: 16.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 16.10.2017 г.

Публикувано на: 16.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 17.9.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 5 / 16.10.2017 г.

Публикувано на: 16.10.2017 г.
Коментар: Решение за избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 17.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-1.pdf 17.9.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 20.11.2017 г.

Публикувано на: 20.11.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор ОП-2.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 8 / 8.2.2018 г.

Публикувано на: 08.02.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 9 / 26.2.2018 г.

Публикувано на: 26.02.2018 г.
Коментар: Допълнително споразумение № 1, към Договор за ОП 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 10 / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-1.pdf 17.9.2021 г.

Други документи № 11 / 30.4.2018 г.

Публикувано на: 30.04.2018 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор за ОП-2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор за ОП-2.pdf 17.9.2021 г.