е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-23 / 5.10.2015 г.

Строително монтажни работи за подобряване на публични площи за обществено ползуване на детска площадка в с. Крайници УПИ - I, кв.32

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333239323433
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване № 19 / 5.10.2015 г.

Публикувано на: 05.10.2015 г.
Коментар: Решение за откриване на обществена поръчка. чрез договаряне без обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resh.krajnici.pdf 18.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 9.10.2015 г.

Публикувано на: 09.10.2015 г.
Коментар: Протокол от работата на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prot23.pdf 18.1.2021 г.

Доклад № / 9.10.2015 г.

Публикувано на: 09.10.2015 г.
Коментар: Доклад на комисията
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokl23.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № 23/19,10,2015 / 19.10.2015 г.

Публикувано на: 19.10.2015 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie23.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 29.10.2015 г.

Публикувано на: 29.10.2015 г.
Коментар: Договор и приложения Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dogovor_krainici.pdf 18.1.2021 г.

Информация за сключен договор № 42-01-177-(1) / 29.10.2015 г.

Публикувано на: 29.10.2015 г.
Коментар: Информация за сключен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) infDogKrainici.pdf 18.1.2021 г.