е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Дупница

Обществена поръчка ОП-14 / 10.5.2018 г.

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП с предмет:"ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Яхиново
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Yahinovo.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Палатово
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Palatovo.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Пиперево
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Piperevo.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Самораново
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Samoranovo.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Тополница
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Topolnitsa.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Челна страница от Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Челна страница документация.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация Осветление.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Дектларации Образци.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Образец 10 Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец Декларация 10.docx 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец Договор.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Доклад Обследване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad_UO_sela_Dupnitsa_1.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Баланово
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Balanovo.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Бистрица
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Bistritsa.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Блатино
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Blatino.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Червен брег
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Cherven_breg.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Делян
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Delyan.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Джерман
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Djerman.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Дяково
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Dyakovo.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Грамаде
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Gramade.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Крайни дол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Krayni_dol.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Крайници
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Kraynitsi.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Приложение село Кременик
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_Kremenik.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Общо Приложение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie3_ERD0405_OBSHTO.pdf 16.1.2021 г.

Решение за откриване № 16 / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Решение за откриване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № 42-01-95-(1) / 10.5.2018 г.

Публикувано на: 10.05.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 1 / 14.6.2018 г.

Публикувано на: 14.06.2018 г.
Коментар: Протокол 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol 1-за профила PDF.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 92-00-126 / 25.6.2018 г.

Публикувано на: 25.06.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени осветление.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Протокол 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 2 - Осветление.pdf 16.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Протокол 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 3 - Осветление.pdf 16.1.2021 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител № / 4.7.2018 г.

Публикувано на: 04.07.2018 г.
Коментар: Решение за класиране
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение - Осветление.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Договор и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Osvetlenie.rar 16.1.2021 г.

Обявление за ОП № / 6.8.2018 г.

Публикувано на: 06.08.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Възложена поръчка.pdf 16.1.2021 г.