е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Карнобат

Обществена поръчка ОП - 4 / 5.8.2016 г.

"Доставка на асфалтобетонова смес за нуждите на ОП "БКРД", гр. Карнобат".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Обява № 1 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obyava.pdf 18.1.2021 г.

Техническа спецификация № 2 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska spesifikaciya.pdf 18.1.2021 г.

Допълнителна информация № 3 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Ukazaniya za uchastie.pdf 18.1.2021 г.

№ 4 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци.doc 18.1.2021 г.

Проект на договор № 5 / 5.8.2016 г.

Публикувано на: 05.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Proekt na dogovor.pdf 18.1.2021 г.

Информация за удължаване на срок № 6 / 16.8.2016 г.

Публикувано на: 16.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf asfalt.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 7 / 29.8.2016 г.

Публикувано на: 29.08.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 8 / 9.9.2016 г.

Публикувано на: 09.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor asf.pdf 18.1.2021 г.