е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-108 / 4.9.2017 г.

Избор на изпълнител на СМРза обект" Основен ремонт на кметства"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 4.9.2017 г.

Публикувано на: 04.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 документация.rar 22.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 5.9.2017 г.

Публикувано на: 05.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 информация.fed 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 4 / 19.9.2017 г.

Публикувано на: 19.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение.pdf 22.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 19.9.2017 г.

Публикувано на: 19.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 информация3.fed 22.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 28.9.2017 г.

Публикувано на: 28.09.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) проткол1.pdf 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 16.11.2017 г.

Публикувано на: 16.11.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с приложения.pdf 22.1.2021 г.