е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-38 / 31.8.2015 г.

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ” ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА, В КАЧЕСТВОТО И НА БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПОС, ОПРР, ОПАК, ПРСР И ОПРЧР В ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 1 / 30.6.2015 г.

Публикувано на: 30.06.2015 г.
Коментар: плащания за м.Юни
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪНИ СИТИ М.06.2015.xls 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 3 / 31.8.2015 г.

Публикувано на: 31.08.2015 г.
Коментар: плащания за м. Август
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪНИ СИТИ ПО 321.xls 25.1.2021 г.

Гаранции № 2 / 18.9.2015 г.

Публикувано на: 18.09.2015 г.
Коментар: Гаранция за изпълнение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Merki info i publichnost - Sum Siti-garanciq izpulnenie.pdf 25.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № 4 / 30.9.2015 г.

Публикувано на: 30.09.2015 г.
Коментар: плащания за м. Септември
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СЪНИ СИТИ 321 ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР.xls 25.1.2021 г.