е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка 04-ПП-2016 / 30.3.2016 г.

"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Белослав за следните обекти: "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.1", "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.5" и "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18" по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Белослав за следните обекти: "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.1", "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.5" и "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18" Обособена позиция № 2 "Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти- част енергийна ефективност- икономия на енергия и топлосъхранение при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Белослав за следните обекти: "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.1", "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.5" и "Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. "Младост" бл.18"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Други документи № / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Коментар: Публична покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 712.pdf 18.1.2021 г.

Заповед на Възложителя за откриване на процедура № / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Коментар: Заповед за откриване на публичната покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Zapved -SN.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2. Dokumentasia.docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № / 30.3.2016 г.

Публикувано на: 30.03.2016 г.
Коментар: Образци на документи
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazets.docx 18.1.2021 г.

Протокол от Комисия за рагзлеждане на постъпили оферти от участници № / 4.5.2016 г.

Публикувано на: 04.05.2016 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL SN- EE.docx 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № / 26.5.2016 г.

Публикувано на: 26.05.2016 г.
Коментар: Протокол № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol2.docx 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.6.2016 г.

Публикувано на: 24.06.2016 г.
Коментар: Договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Договор Глобал.rar 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 24.6.2016 г.

Публикувано на: 24.06.2016 г.
Коментар: Договор 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 договор_кимтекс_лс.rar 18.1.2021 г.