е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Публично състезание ОБП-53 / 15.8.2018 г.

Основен ремонт и реконструкция на Целодневна детска градина "Щурче" в с. Приселци, Община Аврен

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за откриване на процедура.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за поръчка № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Проекти № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проектна документация.7z 30.7.2021 г.

Други документи № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Методика за оценка.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Титул.pdf 30.7.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Технически спецификации.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 образци.7z 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация за участие.pdf 30.7.2021 г.

Образци № / 15.8.2018 г.

Публикувано на: 15.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец 8 - Договор проект.doc 30.7.2021 г.

Протокол № / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 3.12.2018 г.

Публикувано на: 03.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение за отваряне на ценовите предложения.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 30.7.2021 г.

Решение за избор № / 17.12.2018 г.

Публикувано на: 17.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране на участниците.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за изпълнение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 31.1.2019 г.

Публикувано на: 31.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за изпълнена поръчка № / 23.7.2020 г.

Публикувано на: 23.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 12.2.2021 г.

Публикувано на: 12.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за изменение.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 12.2.2021 г.

Публикувано на: 12.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение № 1.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 12.2.2021 г.

Публикувано на: 12.02.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение № 2.pdf 30.7.2021 г.