е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка СОО1 / 5.4.2017 г.

"Упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи (СМР) на обект "Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. "Стара гара", с. Разделна, общ. Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Заповед на Възложителя за откриване на процедура № 1 / 5.4.2017 г.

Публикувано на: 05.04.2017 г.
Коментар: Заповед на кмета на общината - Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед 234_05.04.2017_СН_Вода_разделна.pdf 18.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № 2 / 5.4.2017 г.

Публикувано на: 05.04.2017 г.
Коментар: Обява за събиране на оферти - Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява СН Вода.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 5.4.2017 г.

Публикувано на: 05.04.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) СН - документация - водопровд Разделна_dtt rev..docx 18.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 5.4.2017 г.

Публикувано на: 05.04.2017 г.
Коментар: ЕЕДОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образец-1-ЕЕДОП.doc 18.1.2021 г.

Документация за участие № 5 / 5.4.2017 г.

Публикувано на: 05.04.2017 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект на договор_dtt rev.docx 18.1.2021 г.

Протокол № 1 от Комисия № 6 / 5.5.2017 г.

Публикувано на: 05.05.2017 г.
Коментар: Протокол 1 на Комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол 2 от Комисия № 7 / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: Протокол № 2 на Комисия от 18.05.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2_СН Стара гара 17.05.2017_dtt edited.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 3 от Комисия № 8 / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 на Комисия от 19.05.2017
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3_СН_Стара гара 25.05.2017_dtt edited.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 4 от Комисия № 9 / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: Протокол № 4 на Комисия от 30.05.2017 (приключен на 09.06.2017)
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 4_СН_Стара гара_30.05.2017_dtt edited.pdf 18.1.2021 г.

Доклад от извършена работа на Комисия № 10 / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: Доклад от Председател на комисия
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ДОКЛАД - ПРЕДСЕДАТЕЛ.pdf 18.1.2021 г.

Заповед № 11 / 12.6.2017 г.

Публикувано на: 12.06.2017 г.
Коментар: Заповед - КЛАСИРАНЕ
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед - КЛАСИРАНЕ.pdf 18.1.2021 г.