е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0014 / 17.5.2018 г.

"Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на град Угърчин"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 19.5.2018 г.

Публикувано на: 19.05.2018 г.
Стойност: 10 000 000,00 лв.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение-водопровод.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 19.5.2018 г.

Публикувано на: 19.05.2018 г.
Стойност: 10 000 000,00 лв.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление-водопровод.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 19.5.2018 г.

Публикувано на: 19.05.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Документация-водопровод.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 19.5.2018 г.

Публикувано на: 19.05.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за попълване ___.docx 16.1.2021 г.

Други документи № / 19.5.2018 г.

Публикувано на: 19.05.2018 г.
Коментар: Образци за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 espd-request_ramkovo_vodoprovodi.zip 16.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 4.6.2018 г.

Публикувано на: 04.06.2018 г.
Коментар: Разяснение №1 по чл.33, ал. 2 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Разяснение №1_водопровод.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Съобщение до всички заинтересовани лица във връзка с жалба
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение_водопровод.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.6.2018 г.

Публикувано на: 13.06.2018 г.
Коментар: Информация при производство по обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация при производство по обжалване_водопровод.pdf 16.1.2021 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение № / 21.7.2018 г.

Публикувано на: 21.07.2018 г.
Коментар: Удължаване на сроковете - чл. 100, ал. 11 ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ОП14.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 21.7.2018 г.

Публикувано на: 21.07.2018 г.
Коментар: Съобщение за удължаване на сроковете във връзка с производство по обжалване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение_ОП14.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 17.8.2018 г.

Публикувано на: 17.08.2018 г.
Коментар: Протокол №1_17.08.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1_водопровод.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 13.9.2018 г.

Публикувано на: 13.09.2018 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 26.9.2018 г.

Публикувано на: 26.09.2018 г.
Коментар: Протокол №2_13.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №2_водопровод.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 26.9.2018 г.

Публикувано на: 26.09.2018 г.
Коментар: Протокол №3_18.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №3_водопровод.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 26.9.2018 г.

Публикувано на: 26.09.2018 г.
Коментар: Решение №543/26.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №543_26.09.2018 г_водопровод.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 26.9.2018 г.

Публикувано на: 26.09.2018 г.
Коментар: Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Доклад по чл.103, ал.3 от ЗОП_водопровод .pdf 16.1.2021 г.

Съобщение на основание чл.43, ал.4 от ЗОП № / 28.9.2018 г.

Публикувано на: 28.09.2018 г.
Коментар: Съобщение до "Хидростроителство"ООД по чл.43, ал.4 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП_Хидростроителство.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 19.10.2018 г.

Публикувано на: 19.10.2018 г.
Коментар: Решение №573/19.10.2018 г. за изменение на Решение №543/26.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение №573-19.10.2018 г.-изменение.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка_ранково_водопровод.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.12.2018 г.

Публикувано на: 13.12.2018 г.
Коментар: Рамково споразумение №96-113_23.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Рамково споразумение №96-113_23.11.2018.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.6.2019 г.

Публикувано на: 12.06.2019 г.
Коментар: Покана изх. №2918
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana2918_ЗДДЛ.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.6.2019 г.

Публикувано на: 12.06.2019 г.
Коментар: Приложения за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 7938~1.DOC 16.1.2021 г.

Други документи № / 12.6.2019 г.

Публикувано на: 12.06.2019 г.
Коментар: Инвестиционен проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Proekt za Водопровод Угърчин - TIFF.rar 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 27.6.2019 г.

Публикувано на: 27.06.2019 г.
Коментар: Решение №163 от 27.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_163 от 27.06.2019.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 27.6.2019 г.

Публикувано на: 27.06.2019 г.
Коментар: Протокол от 27.06.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол от 27.06.2019 г..pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Обявление за възлагане на поръчка по рамково споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възлагане 65-113.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 20.9.2019 г.

Публикувано на: 20.09.2019 г.
Коментар: Договор 65-113
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 65-11320092019102347.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 10.1.2020 г.

Публикувано на: 10.01.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор №65-113 от 20.08.2019
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление_приключил_договор.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Коментар: Образци и приложения
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци и приложения.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Коментар: Покана №2182 от 11.05.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 11.5.2020 г.

Публикувано на: 11.05.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Проект_на договор.docx 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Протокол от 27.05.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 27.5.2020 г.

Публикувано на: 27.05.2020 г.
Коментар: Решение №165/27.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление992682.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 2.9.2020 г.

Публикувано на: 02.09.2020 г.
Коментар: Договор 48-113
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор 48-113.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Коментар: Покана за конкретен договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 4957.pdf 16.1.2021 г.

Приложения към поканата № / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Коментар: Приложения към поканата
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Покана_приложения.rar 16.1.2021 г.

Други документи № / 28.9.2020 г.

Публикувано на: 28.09.2020 г.
Коментар: Приложения за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Приложения за попълване.docx 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 13.10.2020 г.

Публикувано на: 13.10.2020 г.
Коментар: Протокол от 13.10.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 13.10.2020.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 13.10.2020 г.

Публикувано на: 13.10.2020 г.
Коментар: Решение №314 от 13.10.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение 314 13.10.2020.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за общестена поръчка № / 29.12.2020 г.

Публикувано на: 29.12.2020 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор 48-113 от 26.06.2020
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключване на договор 48-113 от26.06.2020.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.1.2021 г.

Публикувано на: 13.01.2021 г.
Коментар: Покана №213 от 13.01.2021
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Покана №213 от 13.01.2021.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.1.2021 г.

Публикувано на: 13.01.2021 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Образци за попълване.docx 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.1.2021 г.

Публикувано на: 13.01.2021 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.docx 16.1.2021 г.

Други документи № / 13.1.2021 г.

Публикувано на: 13.01.2021 г.
Коментар: Проект
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Проект Водопроводна мрежа етап 2.rar 16.1.2021 г.