е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Угърчин

Обществена поръчка 00340-2018-0018 / 27.8.2018 г.

"Зимно поддържане на общински пътища в Община Угърчин и снегопочистване на уличната мрежа в община Угърчин за сезон 2018 - 2019 г." по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: "Зимно поддържане на общинските пътища в община Угърчин" Обособена позиция №2: "Зимно поддържане и снегопочистване на уличната мрежа на територията на община Угърчин, включително зимно поддържане на платната за движение на републиканските пътища в границите на гр. Угърчин - ул. "Васил Левски", ул. "Христо Ботев" и ул. "Плевен"

АОП (Интернет адрес): http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333630373638
ОП актуална към: 16.1.2021 г.
Файлове актуални към: 16.1.2021 г.

Решение за откриване и обявление на ОП № / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Решение за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_zimno.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie zimno.pdf 16.1.2021 г.

Документация за участие № / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Зимно_2018-2019.pdf 16.1.2021 г.

Други документи № / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Образци за попълване
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Образци.rar 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 1.10.2018 г.

Публикувано на: 01.10.2018 г.
Коментар: Протокол №1_28.09.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1_зимно.pdf 16.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Коментар: Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Цени_зимно.pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 15.10.2018 г.

Публикувано на: 15.10.2018 г.
Коментар: Протокол №3_12.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_зимно_№3 .pdf 16.1.2021 г.

Протокол/доклад № / 15.10.2018 г.

Публикувано на: 15.10.2018 г.
Коментар: Протокол №2_09.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол_зимно_№2.pdf 16.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № / 15.10.2018 г.

Публикувано на: 15.10.2018 г.
Коментар: Решение за определяне на изпълнител №568_12.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение_зимно.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.11.2018 г.

Публикувано на: 14.11.2018 г.
Коментар: Договор ОП1 №91-114_13.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №91-114_13.11.2018 г.pdf 16.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 14.11.2018 г.

Публикувано на: 14.11.2018 г.
Коментар: Договор ОП2 №92-114_13.11.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор №92-14_13.11.2018 г.pdf 16.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 14.11.2018 г.

Публикувано на: 14.11.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление възложена поръчка_878311.pdf 16.1.2021 г.