е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Аврен

Открита процедура ОбП-5 / 8.4.2016 г.

"Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на Община Аврен"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Решение за откриване № / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie_smet-kmet.PDF 30.7.2021 г.

Документация за участие № / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) dokumentaciq-smet.PDF 30.7.2021 г.

Техническа спецификация /задание № / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tehn.specifikaciq-smet.PDF 30.7.2021 г.

Образци № / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obrazci_smet_2016.doc 30.7.2021 г.

Образци № / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) cenovo predlovenie, Obrazec 15-smet-2016.docx 30.7.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 8.4.2016 г.

Публикувано на: 08.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie-smet.PDF 30.7.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 28.4.2016 г.

Публикувано на: 28.04.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq_smet.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 10.6.2016 г.

Публикувано на: 10.06.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) syobshtenie_ceni-smet-2016.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) протокол № 4.pdf 30.7.2021 г.

Решение за избор № / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 30.7.2021 г.

Протокол № / 21.7.2016 г.

Публикувано на: 21.07.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор.PDF 30.7.2021 г.

Обявление за възлагане на обществена поръчка № / 10.9.2016 г.

Публикувано на: 10.09.2016 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за сключен договор.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № / 23.3.2017 г.

Публикувано на: 23.03.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Допълнително споразумение.pdf 30.7.2021 г.

Обявление за приключване на договор № / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор.pdf 30.7.2021 г.