е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белослав

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП СОО4-2020 / 16.4.2020 г.

"Доставка на нов изцяло електрически автомобил за нуждите на Община Белослав"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 27.1.2021 г.
Файлове актуални към: 27.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обява № СОО4-2020_16.04.2020_ел. автомобил.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 03_Proekt_dogovor_13032019_1_DTT REV_VP.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Technical_specification_EPS_13032019_1_DTT REV.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Указания за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 01_Ukazania1_obiava_13032019-DTT REV_VP.pdf 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Декларация по чл.54 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 05_Dеclaracia_54_ZOP_13032019_1_DTT REV.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 06_Declaration_ 102_1_ZOP_1303201_DTT REV.doc 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Оферта - образец
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 04_Oferta_13032019_1_DTT REV.docx 27.1.2021 г.

Документация за участие № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Декларации по ЗМИП
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Deklaracii_po_ZMIP_bg.doc 27.1.2021 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП № / 16.4.2020 г.

Публикувано на: 16.04.2020 г.
Коментар: Информация за публикувана обява
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за обява.pdf 27.1.2021 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти № / 4.5.2020 г.

Публикувано на: 04.05.2020 г.
Коментар: Удължаване на срока за събиране на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Удължаване на срока.pdf 27.1.2021 г.

Заповед № / 8.5.2020 г.

Публикувано на: 08.05.2020 г.
Коментар: Заповед за прекратяване на поръчката
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Заповед прекратяване.pdf 27.1.2021 г.