е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-20 / 17.4.2019 г.

"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СМР ЗА ОБЕКТ: "УКРЕПВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО АКТИВНО СВЛАЧИЩЕ С ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР № MON 24,44238,92,01 И СЪСТАВНИТЕ МУ ПЕРИОДИЧНО АКТИВНИ СВЛАЧИЩА С № MON 24,44238,92,01,01 И № MON 24,44238,92,01,02 РЕГИСТРИРАНИ В КВ. БОРУНА - ГР. ЛОМ"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 30.7.2021 г.
Файлове актуални към: 30.7.2021 г.

Документация за участие № 1 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie U20.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 2 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: Обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obqvlenie u20.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 3 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dokumentaciq U20_.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 4 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Tehnicheska Specifikaciq U20.pdf 30.7.2021 г.

Документация за участие № 5 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: Проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 02_Proekt_dogovor_nadzor_svlachishte.docx 30.7.2021 г.

Документация за участие № 6 / 17.4.2019 г.

Публикувано на: 17.04.2019 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 obrazci.rar 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 23.5.2019 г.

Публикувано на: 23.05.2019 г.
Коментар: Протокол №1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr1 u20.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 23.5.2019 г.

Публикувано на: 23.05.2019 г.
Коментар: протокол №2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr2 u20.pdf 30.7.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 9 / 5.6.2019 г.

Публикувано на: 05.06.2019 г.
Коментар: Съобщение за отваряне на ценови параметри
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) u20 ceni.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Коментар: Протокол № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) pr3 u20_.pdf 30.7.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Коментар: Протокол № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PROTOKOL_4_U20_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 12 / 10.6.2019 г.

Публикувано на: 10.06.2019 г.
Коментар: Решение 9
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) RESHENIE_9_10_06_2019_.pdf 30.7.2021 г.

Договори за изпълнение № 13 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Коментар: Договор 142
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_142_.pdf 30.7.2021 г.

Други документи № 14 / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_vazl_por_U_20.pdf 30.7.2021 г.