е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка У-47 / 2.5.2018 г.

"Логистика за провеждане на мероприятия /фестивали, лагер школи и екскурзии с познавателна цел/, в т.ч. осигуряване на транспорт, храна, входни такси, нощувки, застраховки за нуждите на проект "Заедно в училище", финансиран с Договор №BG05M2OP001-3.002-0180 - C001 за БФП по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., процедура №BG05M2OP001-3.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или получили международна закрила"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 19.5.2021 г.
Файлове актуални към: 19.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie .pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 2 / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Коментар: Покана
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pokana.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 3 / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Коментар: ТС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS.pdf 19.5.2021 г.

Документация за участие № 4 / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Коментар: Приложение 1 списък към ТС
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie 1_spisak s ekskurzii last.xls 19.5.2021 г.

Документация за участие № 5 / 2.5.2018 г.

Публикувано на: 02.05.2018 г.
Коментар: Образци
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 03_Obrazci.zip 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Протокол
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol y47.pdf 19.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 7 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Доклад
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad y47.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 8 / 9.5.2018 г.

Публикувано на: 09.05.2018 г.
Коментар: Решение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie_19.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 9 / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) u47.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 10 / 17.5.2018 г.

Публикувано на: 17.05.2018 г.
Коментар: Договор № 97
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor 97.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 11 / 21.5.2018 г.

Публикувано на: 21.05.2018 г.
Коментар: Решение за изменение на обявление
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie za izmenenie.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 12 / 2.1.2019 г.

Публикувано на: 02.01.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение към Договор 97
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dop_sporazumenie_kum_dogovor_97.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 13 / 1.2.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019 г.
Коментар: Обявление за изменение на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za izmenie.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 14 / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Допълнително споразумение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dop_sporazumenie_kum_dogovor_97_2.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 15 / 28.6.2019 г.

Публикувано на: 28.06.2019 г.
Коментар: Обявление за изменение
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie_izmenenie.pdf 19.5.2021 г.

Други документи № 16 / 19.12.2019 г.

Публикувано на: 19.12.2019 г.
Коментар: Обявление за приключил договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvl_prikl_dog_Logistika_.pdf 19.5.2021 г.