е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка ПК-6 / 29.11.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор на обект Социални жилища, секция "А" и секция "Б" в УПИ - Х "За социални жилища", кв. 186 по регулационния план на гр. Лом" на обект Социални жилища, секция "А" и секция "Б" в УПИ - Х "За социални жилища", кв. 186 по регулационния план на гр. Лом"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.1.2021 г.
Файлове актуални към: 24.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Пазарни консултации за строителен надзор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) PK_str_nadzor_.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 2 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Техническа спецификация за строителен надзор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) TS_str_nadzor.pdf 24.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Коментар: Образец индикативна ценова оферта
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Prilojenie_Cenovo_PK_06.docx 24.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 4 / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Коментар: Доклад от работата на комисията и ценови оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) doklad_cenovi_ofeti_zal.pdf 24.1.2021 г.