е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Ивайловград

Обществена поръчка ОП-114 / 4.4.2019 г.

"Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР в 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на следните улици ул. "Възрожденска" в участък от ул. "Беломорска" до края на улицата; ул. "Асен Златаров", ул. "Иван Вазов" от ул. "Капитан Петко Войвода" до ул. "България" и ул. "Орфей"; Обособена позиция № 2: Изграждане на водопроводна мрежа на ул. "Манастирска" и канализационна мрежа на ул. "Славянска".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 18.1.2021 г.
Файлове актуални към: 18.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение Р-4.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 2 / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.pdf 18.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Строителен надзор улици.rar 18.1.2021 г.

Документация за участие № 4 / 4.4.2019 г.

Публикувано на: 04.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Teh. dokumentacia.rar 18.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 25.4.2019 г.

Публикувано на: 25.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Уведомление отваряне на ценови оферти .pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 6 / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 7 / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 18.1.2021 г.

Протокол № 8 / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3 .pdf 18.1.2021 г.

Доклад № 9 / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) доклад.pdf 18.1.2021 г.

Решение за класиране № 10 / 14.5.2019 г.

Публикувано на: 14.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за класиране.PDF 18.1.2021 г.

Обявление № 11 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена 1.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 12 / 25.6.2019 г.

Публикувано на: 25.06.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-59.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 13 / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена.pdf 18.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14 / 2.7.2019 г.

Публикувано на: 02.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Д-65.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 15 / 19.2.2020 г.

Публикувано на: 19.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за изпълнен договор надзор улици ОП1.pdf 18.1.2021 г.

Обявление № 16 / 22.6.2020 г.

Публикувано на: 22.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) информация за изпълнен договор ОП2.pdf 18.1.2021 г.