е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Лом

Обществена поръчка С-12 / 19.12.2014 г.

"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на нови, съвременни социални жилища за настаняване на социално уязвими групи от населението в гр. Лом" по проект: "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на социално уязвими групи от населението", финансиран с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 7.5.2021 г.
Файлове актуални към: 7.5.2021 г.

Документация за участие № 1 / 19.12.2014 г.

Публикувано на: 19.12.2014 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 za_saita_21_01_2015.zip 7.5.2021 г.

Решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал 1 и променената документация за участие № 2 / 6.1.2015 г.

Публикувано на: 06.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за промяна.pdf 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 3 / 19.1.2015 г.

Публикувано на: 19.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq.pdf 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4 / 21.1.2015 г.

Публикувано на: 21.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) razqsneniq 2-21.01.15.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 5 / 21.1.2015 г.

Публикувано на: 21.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) saobshtenie 21 01 15g..pdf 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6 / 28.1.2015 г.

Публикувано на: 28.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq_3.pdf 7.5.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 7 / 30.1.2015 г.

Публикувано на: 30.01.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq_4_30_01_2015.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 8 / 4.3.2015 г.

Публикувано на: 04.03.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protoko № 1 Socialni_jili6ta.pdf 7.5.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 8 / 7.4.2015 г.

Публикувано на: 07.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение.jpeg 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 9 / 17.4.2015 г.

Публикувано на: 17.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 2.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 10 / 17.4.2015 г.

Публикувано на: 17.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 3.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 11 / 17.4.2015 г.

Публикувано на: 17.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) protokol 4.pdf 7.5.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 12 / 17.4.2015 г.

Публикувано на: 17.04.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) reshenie.pdf 7.5.2021 г.

Гаранции № 13 / 11.5.2015 г.

Публикувано на: 11.05.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_garancii_2015.doc 7.5.2021 г.

Гаранции № 14 / 19.6.2015 г.

Публикувано на: 19.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) info_garancii_2015.doc 7.5.2021 г.

Договори за изпълнение № 15 / 19.6.2015 г.

Публикувано на: 19.06.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor_ socialni_jilishta.pdf 7.5.2021 г.

Гаранции № 16 / 28.10.2015 г.

Публикувано на: 28.10.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Pismo_Garanciq_Infra.pdf 7.5.2021 г.

Други документи № 17 / 20.11.2015 г.

Публикувано на: 20.11.2015 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) инфо прекратен договор.pdf 7.5.2021 г.