е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Белица

Обществена поръчка 62-00-95 / 1.12.2017 г.

Публично състезание: "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на административната сграда на община Белица"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 17.1.2021 г.
Файлове актуални към: 17.1.2021 г.

Обявление за поръчка № / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie.pdf 17.1.2021 г.

Документация за участие № / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Documenti.rar 17.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 1.12.2017 г.

Публикувано на: 01.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 17.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № / 22.12.2017 г.

Публикувано на: 22.12.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Razqsneniq.pdf 17.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № / 8.1.2018 г.

Публикувано на: 08.01.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Syobshenie.pdf 17.1.2021 г.

Протокол №1 № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol1.pdf 17.1.2021 г.

Протокол № 2 № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol2.pdf 17.1.2021 г.

Протокол № 3 № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol3.pdf 17.1.2021 г.

Решение № / 15.2.2018 г.

Публикувано на: 15.02.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Reshenie.pdf 17.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za vyzlagane.pdf 17.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 8.5.2018 г.

Публикувано на: 08.05.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Dogovor.rar 17.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plashtane po Dogovor 67.doc 17.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № / 1.6.2018 г.

Публикувано на: 01.06.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obqvlenie za prikluchvane.pdf 17.1.2021 г.