е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла Слатина

Обществена поръчка ОП-17 / 5.7.2017 г.

Събиране на оферти с обява №7/05.07.2017г. "ДОСТАВКА НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ПАРКОВА МЕБЕЛ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА ОТДИХ И ИГРИ" ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: "Доставка на съоръжения за обособяване на зона за отдих и игри по Проект "Еко парк Габаре"; Обособена позиция 2: "Доставка на съоръжения и паркова мебел за нуждите на кметство село Търнак, община Бяла Слатина"; Обособена позиция №3: "Доставка и монтаж на съоръжения и паркова мебел за детска площадка с кът за отдих гр. Бяла Слатина"; Обособена позиция №4: "Доставка на стрийт фитнес уред".

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 25.1.2021 г.
Файлове актуални към: 25.1.2021 г.

Документация за участие № 1 / 5.7.2017 г.

Публикувано на: 05.07.2017 г.
Коментар: Документация
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.rar 25.1.2021 г.

Съобщения до участници/кандидати № 2 / 12.7.2017 г.

Публикувано на: 12.07.2017 г.
Коментар: Информация за удължаване на срока за подаване на оферти
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Информация за удължаване на срок за приемане на оферти.pdf 25.1.2021 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 3 / 20.7.2017 г.

Публикувано на: 20.07.2017 г.
Коментар: Протокол № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 4 / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-1.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 5 / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-2.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 6 / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-3.pdf 25.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 7 / 14.9.2017 г.

Публикувано на: 14.09.2017 г.
Коментар: Договор за Обособена позиция № 4
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор за ОП-4.pdf 25.1.2021 г.