е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка ОП-4 / 18.10.2018 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДПЛД и Детска ясла

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 22.1.2021 г.
Файлове актуални към: 22.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resenie.PDF 22.1.2021 г.

Обявление № / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie.PDF 22.1.2021 г.

Документация за участие № / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Hrani 2018.doc 22.1.2021 г.

Протоколи и доклад № / 5.12.2018 г.

Публикувано на: 05.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol-1.PDF 22.1.2021 г.

Протоколи и доклад № / 8.1.2019 г.

Публикувано на: 08.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol-2.PDF 22.1.2021 г.

Протоколи и доклад № / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol-3.PDF 22.1.2021 г.

Протоколи и доклад № / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.PDF 22.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2019-02-06 143531.PDF 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 8.3.2019 г.

Публикувано на: 08.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf skl dog.PDF 22.1.2021 г.

Решение за избор на изпълнител № / 9.4.2019 г.

Публикувано на: 09.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resenie -2.PDF 22.1.2021 г.

Договори за изпълнение № / 21.5.2019 г.

Публикувано на: 21.05.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf skl dog - 2.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 16.7.2019 г.

Публикувано на: 16.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 08.07.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 17.06.2019.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.7.2019 г.

Публикувано на: 24.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 19.07.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 31.7.2019 г.

Публикувано на: 31.07.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 25.07.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 8.8.2019 г.

Публикувано на: 08.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 06.08.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 13.8.2019 г.

Публикувано на: 13.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 12.08.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 27.08.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 1 27.08.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 30.8.2019 г.

Публикувано на: 30.08.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 2 27.08.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 19.9.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 02.09.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.9.2019 г.

Публикувано на: 24.09.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 2 18.09.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.10.2019 г.

Публикувано на: 10.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 02.10.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 21.10.2019 г.

Публикувано на: 21.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 07.10.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 23.10.2019 г.

Публикувано на: 23.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 2 14.10.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 31.10.2019 г.

Публикувано на: 31.10.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 23.10.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 15.11.2019 г.

Публикувано на: 15.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 04.11.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 20.11.2019 г.

Публикувано на: 20.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 15.11.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 20.11.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 29.11.2019 г.

Публикувано на: 29.11.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 2 26.11.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 03.12.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 11.12.2019 г.

Публикувано на: 11.12.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 2 09.12.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 6.1.2020 г.

Публикувано на: 06.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 13.12.19.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 15.1.2020 г.

Публикувано на: 15.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 2 06.01.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 20.01.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 29.1.2020 г.

Публикувано на: 29.01.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 10.01.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 5.2.2020 г.

Публикувано на: 05.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 27.01.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 19.2.2020 г.

Публикувано на: 19.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 04.02.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 19.02.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 10.02.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.2.2020 г.

Публикувано на: 24.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 17.02.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 27.2.2020 г.

Публикувано на: 27.02.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 24.02.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 6.3.2020 г.

Публикувано на: 06.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 26.02.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 18.3.2020 г.

Публикувано на: 18.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 05.03.2020.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.3.2020 г.

Публикувано на: 24.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 13.03.20 г..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.3.2020 г.

Публикувано на: 26.03.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 23.03.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 10.4.2020 г.

Публикувано на: 10.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plastane hrani to 02.04.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 10.04.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 24.4.2020 г.

Публикувано на: 24.04.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 21.04.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 5.5.2020 г.

Публикувано на: 05.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 05.05.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 19.5.2020 г.

Публикувано на: 19.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 19.05.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 21.5.2020 г.

Публикувано на: 21.05.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani - 21.05.2020.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 02.06.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 12.6.2020 г.

Публикувано на: 12.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 08.06.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 23.6.2020 г.

Публикувано на: 23.06.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 17.06.20 г..pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 20.7.2020 г.

Публикувано на: 20.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 13.07.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 28.7.2020 г.

Публикувано на: 28.07.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) plachtane hrani 20.07.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 3.8.2020 г.

Публикувано на: 03.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 28.07.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 21.8.2020 г.

Публикувано на: 21.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 18.08.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 25.8.2020 г.

Публикувано на: 25.08.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 20.08.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 1.9.2020 г.

Публикувано на: 01.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 25.08.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 16.9.2020 г.

Публикувано на: 16.09.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 03.09.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 1.10.2020 г.

Публикувано на: 01.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 17.09.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 1.10.2020 г.

Публикувано на: 01.10.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 28.09.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.11.2020 г.

Публикувано на: 26.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 14.10.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.11.2020 г.

Публикувано на: 26.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 21.10.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.11.2020 г.

Публикувано на: 26.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 04.11.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.11.2020 г.

Публикувано на: 26.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 06.11.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 26.11.2020 г.

Публикувано на: 26.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 19.11.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 27.11.2020 г.

Публикувано на: 27.11.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 27.11.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 16.12.2020 г.

Публикувано на: 16.12.2020 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plastane hrani 16.12.20.pdf 22.1.2021 г.

Плащания по договор за обществена поръчка № / 7.1.2021 г.

Публикувано на: 07.01.2021 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Plachtane hrani 21.12.20.pdf 22.1.2021 г.