е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Сухиндол

Обществена поръчка ОП-4 / 18.10.2018 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП, ДПЛД и Детска ясла

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 20.4.2019 г.
Файлове актуални към: 20.4.2019 г.

Решение за откриване на процедура № / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) resenie.PDF 20.4.2019 г.

Обявление № / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) obiavlenie.PDF 20.4.2019 г.

Документация за участие № / 18.10.2018 г.

Публикувано на: 18.10.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Hrani 2018.doc 20.4.2019 г.

Протоколи и доклад № / 5.12.2018 г.

Публикувано на: 05.12.2018 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol-1.PDF 20.4.2019 г.

Протоколи и доклад № / 8.1.2019 г.

Публикувано на: 08.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol-2.PDF 20.4.2019 г.

Протоколи и доклад № / 29.1.2019 г.

Публикувано на: 29.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Protokol-3.PDF 20.4.2019 г.

Протоколи и доклад № / 30.1.2019 г.

Публикувано на: 30.01.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Doklad.PDF 20.4.2019 г.

Решение за избор на изпълнител № / 6.2.2019 г.

Публикувано на: 06.02.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) 2019-02-06 143531.PDF 20.4.2019 г.

Договори за изпълнение № / 8.3.2019 г.

Публикувано на: 08.03.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Inf skl dog.PDF 20.4.2019 г.

Решение за избор на изпълнител № / 9.4.2019 г.

Публикувано на: 09.04.2019 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Resenie -2.PDF 20.4.2019 г.