е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Роман

Обществена поръчка 0400-63 / 10.5.2017 г.

Доставка чрез покупка на нови метални специализирани съдове за събиране на битови отпадъци - контейнери тип "Бобър" 1.1 м? и пластмасови кофи за битови отпадъци -240 литра за нуждите на община Роман"]

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 24.10.2020 г.
Файлове актуални към: 24.10.2020 г.

Документация за участие № 1 / 10.5.2017 г.

Публикувано на: 10.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) docx_Obrazec_Obqava 2(1).pdf 24.10.2020 г.

Документация за участие № 2 / 10.5.2017 г.

Публикувано на: 10.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Dogovor.docx 24.10.2020 г.

Документация за участие № 3 / 10.5.2017 г.

Публикувано на: 10.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Obrazci.docx 24.10.2020 г.

Документация за участие № 4 / 11.5.2017 г.

Публикувано на: 11.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) tech_spec.docx 24.10.2020 г.

Документация за участие № 5 / 11.5.2017 г.

Публикувано на: 11.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 информация за публикуване в профила н акупувач.fed 24.10.2020 г.

Документи от разглеждане и оценка на постъпилите оферти № 6 / 30.5.2017 г.

Публикувано на: 30.05.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) ПРОТОКОЛ.pdf 24.10.2020 г.

Съобщения до участници/кандидати № 7 / 23.6.2017 г.

Публикувано на: 23.06.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) съобщение по чл.43,ал.4 от ЗОП до ТАРА 60 ЕООД.jpg 24.10.2020 г.

Договори за изпълнение № 8 / 10.7.2017 г.

Публикувано на: 10.07.2017 г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) договор с ценово итехническо предложение.pdf 24.10.2020 г.