е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-4 / 31.7.2017 г.

"Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Бяла, Област Варна"

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 26.1.2021 г.
Файлове актуални към: 26.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1 / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 497/04.08.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2 / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление.PDF 26.1.2021 г.

Документация за участие № 3 / 4.8.2017 г.

Публикувано на: 04.08.2017 г.
Коментар: Документация за участие в т.ч. техническа спецификация, образци на документи и проект на договор
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация.zip 26.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 4 / 4.10.2017 г.

Публикувано на: 04.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 535 от 29.08.2017 г. на Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол 1.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 5 / 17.10.2017 г.

Публикувано на: 17.10.2017 г.
Коментар: Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения изх. № РД 08 00 - 215/17.10.2017г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение ценови предложения.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 6 / 25.10.2017 г.

Публикувано на: 25.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 535 от 29.08.2017 г. на Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2 на комисия.pdf 26.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 7 / 25.10.2017 г.

Публикувано на: 25.10.2017 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 - 535 от 29.08.2017 г. на Кмета на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3 на комисия.pdf 26.1.2021 г.

Решение за класиране и избор на изпълнител № 8 / 25.10.2017 г.

Публикувано на: 25.10.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 641/25.10.2017г. за класиране на участниците и избор на изпълнител
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за определяне на изпълнител.pdf 26.1.2021 г.

Решение за прекратяване на процедура № 9 / 13.11.2017 г.

Публикувано на: 13.11.2017 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 666/13.11.2017г. за прекратяване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение за прекратяване на процедура.pdf 26.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 10 / 28.11.2017 г.

Публикувано на: 28.11.2017 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка - за невъзлагане на поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление прекратяване.PDF 26.1.2021 г.