е-Портал за обществени поръчки
Профил на купувача - Община Бяла

Обществена поръчка ОП-5 / 8.6.2018 г.

Доставка и монтаж на оборудване по проект "Подобряване на образователната инфраструктура в ЦДГ "Първи Юни" Град Бяла, Филиал "Теменуга" Село Попович" по три обособени позиции

АОП (Интернет адрес):
ОП актуална към: 23.1.2021 г.
Файлове актуални към: 23.1.2021 г.

Решение за откриване на процедура № 1. / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 322/20.07.2018г. за откриване на процедура
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за обществена поръчка № 2. / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Обявление за поръчка
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за поръчка.PDF 23.1.2021 г.

Документация за участие № 3. / 20.7.2018 г.

Публикувано на: 20.07.2018 г.
Коментар: Документация за участие
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 Документация за участие.zip 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 4. / 24.7.2018 г.

Публикувано на: 24.07.2018 г.
Коментар: Разяснения изх. № РД 9100 - 40/24.07.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване 1.pdf 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 5. / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Коментар: Разяснения изх. № РД 9100 - 42/31.07.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване 2.pdf 23.1.2021 г.

Разяснения по документацията за участие № 6. / 31.7.2018 г.

Публикувано на: 31.07.2018 г.
Коментар: Разяснения изх. № РД 9100 - 43/31.07.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Отговор на запитване 3.pdf 23.1.2021 г.

Протокол № 1 от дейността на комисията № 7. / 27.8.2018 г.

Публикувано на: 27.08.2018 г.
Коментар: Протокол № 1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -372/14.08.2018 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол №1.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за отваряне на ценови предложения № 8. / 9.10.2018 г.

Публикувано на: 09.10.2018 г.
Коментар: Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови предложения изх. № РД 9100 - 55/09.10.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Съобщение цени.pdf 23.1.2021 г.

Протокол № 2 от дейността на комисията № 9. / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Протокол № 2 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -372/14.08.2018 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 2.pdf 23.1.2021 г.

Протокол № 3 от дейността на комисията № 10. / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Протокол № 3 от дейността на комисия, назначена със Заповед № РД 07 00 -372/14.08.2018 г. на Заместник -Кметa на Община Бяла
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Протокол № 3.pdf 23.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 11. / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 494/24.10.2018г. за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП 1.pdf 23.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 12. / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 495/24.10.2018г. за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП 2.pdf 23.1.2021 г.

Решение за определяне на изпълнител № 13. / 24.10.2018 г.

Публикувано на: 24.10.2018 г.
Коментар: Решение № РД 0700 - 496/24.10.2018г. за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Решение ОП 3.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 14. / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20-203/05.12.2018г. за ОП № 1 и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения ОП №1.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 15. / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Приложение към договор 20-203/05.12.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Техническа спецификация.PDF 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 16. / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20 - 204/05.12.2018г. за ОП № 2 и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения ОП №2.pdf 23.1.2021 г.

Договори за изпълнение № 17. / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Договор рег. № 20 -205/05.12.2018г. за ОП № 3 и приложения към него
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Договор и приложения ОП №3.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за възложена поръчка № 18. / 7.12.2018 г.

Публикувано на: 07.12.2018 г.
Коментар: Обявление за възложена поръчка изх. № РД 2400 - 722/07.12.2018г.
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за възложена поръчка.PDF 23.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 19. / 19.8.2019 г.

Публикувано на: 19.08.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор рег. № 20-205/05.12.2018г. за ОП №3
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление приключен договор ОП3.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 20. / 27.9.2019 г.

Публикувано на: 27.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор изх. № РД 2400 - 577/27.09.2019г. за Обособена позиция № 1
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП1.pdf 23.1.2021 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 21. / 27.9.2019 г.

Публикувано на: 27.09.2019 г.
Коментар: Обявление за приключване на договор изх. №РД 2400 - 578/27.09.2019г. за Обособена позиция № 2
Прикачени файлове:
Име Актуален към
1 (Преглед) Обявление за приключен договор ОП2.pdf 23.1.2021 г.